Biblioteka ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie

Dni Otwarte Szkoły

2021/2013

Program promujący bibliotekę szkolną na Dni Otwarte Szkoły

Uczniowie, w ramach działania Koła Przyjaciół Biblioteki opracowali program promujący bibliotekę szkolną na Dni Otwarte Szkoły (14.05.2013 r.)

1. Konrad Kratiuk i Piotr Bogdanowicz ( kl. I LOB) pokazali uczniom lokal biblioteki, zbiory, następnie omówili ofertę działań biblioteki

( konkursy, wystawy, koła zainteresowań, spotkania z pisarzami, wycieczki, działalność wolontarystyczna ).

2. Joanna Głąb (kl. I TH) i Katarzyna Korpysz przeprowadziły

dla chętnych uczniów test badający tempo czytania.

3. Justyna Pruszkowska ( kl. I TI) zaprezentowała zagadki

z synestezji.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili bibliotekę, mamy nadzieję, że biblioteka podobała się – zespół promujący!!