Biblioteka ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie

XX Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Młodzieży

Zapraszamy do wzięcia udziału w XX Powiatowym Konkursie Czytelniczym, regulamin poniżej

regulamin XX Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży

Serdecznie zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym organizowanym przez bibliotekę szkolną oraz Miejską Bibliotekę Publiczną

Regulamin XX Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży

KAŻDY JEST FENIKSEM

Trudna droga do samoakceptacji bohaterów powieści

Martyny Senator „Najgłośniej krzyczy serce” i Erin Stewart „Blizny jak skrzydła”

Dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że właściwie do wszystkiego można się przyczepić. To dlatego tak rozpaczliwie próbujemy być idealni. Ale niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się starać, przegramy, bo każdy ma jakiś słaby punkt. To błędne koło, w którym tak naprawdę nie ma żadnych zwycięzców. Jest za to cała masa zakompleksionych młodych ludzi, bo obecna rzeczywistość nie sprzyja samoakceptacji.”

Martyna Senator „Najgłośniej krzyczy serce”

Organizatorzy:
 • Biblioteka ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
 • Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Adresaci:
 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu włodawskiego.
Cele konkursu:
 • poznanie współczesnej literatury spoza kanonu lektur szkolnych,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu psychohigieny,
 • kształtowanie kultury czytelniczej młodzieży poprzez umożliwienie zdrowej rywalizacji czytelniczej,
 • zachęcanie do czytania jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.
Organizacja konkursu: Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
 • I etap: eliminacje szkolne – w formie pisemnego testu (pytania zamknięte) – 16.02.2024 r.;
 • II etap: finał powiatowy – w formie pisemnego testu (pytania zamknięte) – 9.04.2024 r., godz. 9.30 – Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Eliminacje szkolne mogą przeprowadzić bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, inni sympatycy konkursu.

Pytania testowe (do I etapu – szkolnego) oraz wzór protokołu zostaną dostarczone pocztą elektroniczną do sekretariatu szkoły nie później niż do dn. 15.02.2024 r.

Każda szkoła typuje do II etapu maksymalnie 7 uczniów, którzy zdobędą największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych.

Wraz ze zgłoszeniem uczestników do II etapu prosimy o dostarczenie protokołu przeprowadzonych eliminacji szkolnych w terminie do 15.03.2024 r. (do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie).

W etapie szkolnym uczestnicy powinni:
 • wykazać się znajomością treści książki Martyny Senator „Najgłośniej krzyczy serce”
W etapie powiatowym uczestnicy powinni:
 • wykazać się znajomością treści książki Erin Stewart „Blizny jak skrzydła”
ETAP POWIATOWY KONKURSU
 • Uczestnicy etapu powiatowego na pytania konkursowe odpowiadają pisemnie na przygotowanych kartach konkursowych w formie testu zawierającego 70 pytań zamkniętych. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi – 45 minut.

 • Ocena odpowiedzi uczniów: za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt; maksymalna ilość punktów wynosi 70.

 • Odpowiedzi uczestników ocenia Komisja powołana przez organizatora konkursu.

 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pytań, uczestnicy mają prawo zwrócić się do Komisji w celu ich wyjaśnienia.

 • W przypadku otrzymania w Finale przez kilku uczestników jednakowej liczby punktów przewiduje się przeprowadzenie dogrywki w formie testu pisemnego – 10 pytań (zamkniętych i otwartych), czas na udzielenie odpowiedzi – 15 minut.

 • Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Sekretarz w porozumieniu z Komisją Konkursową.

 • Przesyłając zgłoszenie do etapu powiatowego Konkursu opiekun i uczestnik wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów Konkursu.

 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Nagrody: Atrakcyjne nagrody, dyplomy.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmują oraz wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają: ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie – tel.: 082 5721488, wew. 27 – Halina Karpiuk – I etap konkursu i Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie – tel. 082 5721103 – Beata Wulczyńska – II etap konkursu.

I etap konkursu – „Najgłośniej krzyczy serce” Martyny Senator

II etap konkursu – „Blizny jak skrzydła” Erin Stewart