Biblioteka ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie

Elita Czyta: Projekt rozwijający czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży we Włodawie

"Elita Czyta: Projekt rozwijający czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży we Włodawie"

„Elita czyta – działania rozwijające czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Pilotażowy program czytelniczy” – to kolejny projekt, który realizują nauczyciele – bibliotekarze wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariusza w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie.

Projekt otrzymał dofinasowanie w kwocie 5500 zł z programu Aktywna Lubelszczyzna w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uświadomienie rodzicom, że darem dla dzieci jest codzienne czytanie im dla przyjemności.

 Zadaniem projektu jest także zainteresowanie młodzieży czytelnictwem poprzez uatrakcyjnienie miejsca do czytania, m.in. zakup leżaków do powstającego w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie ogrodu bibliotecznego oraz zorganizowanie spotkania z autorem książek dla młodzieży.

 Patronem projektu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie. Koordynatorem – p. Agnieszka Czuj.