Biblioteka ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie

Konkurs o Andrzeju Fryczu Modrzewskim

2012/2013

regulamin

W roku szkolnym 2012/2013 został zmieniony regulamin konkursu o patronie szkoły Andrzeju Fryczu Modrzewskim i ma on następujący przebieg:

I etap – wszyscy uczniowie pierwszych klas LO rozwiązują test dotyczący życiai twórczości patrona.
Klasa, która osiągnie najwyższy wynik otrzymuje tytuł „ Modrzewiacy Roku……..”i nagrodę w formie dofinansowania wycieczki klasowej”
W wyniku I etapu trzy osoby ( z każdej klasy ) z najwyższą liczbą punktów przystępują do etapu drugiego.
II etap konkursu może mieć formę pisemnego testu lub ustnej wypowiedzi ( decydują organizatorzy).
Zwycięzcy II etapu rywalizują o Nagrodę Dyrektora Szkoły: „ Modrzewiak Roku ….”
Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i biblioteki.
Organizatorzy konkursu: p. Anna Jańczak, p. Jadwiga Stadnik, p. Halina Karpiuk

Konkurs wiedzy o patronie szkoły rozstrzygnięty!!! - 2012/2013

Tytuł „Modrzewiacy roku 2012/2013” przypadł klasie I LO b, która uzyskała najwyższą liczbę punktów z testu: „Andrzej Frycz Modrzewski – życie i twórczość”.

Finalistami pierwszego etapu zostali następujący uczniowie:

Monika Marciszewska I LO j

Klaudia Sposób I LO j

Magdalena Stadnik I LO a/d

Karolina Kościelniak I LO a/d

Dagmara Ślązak I LO b

Mariola Zieniuk I LO b

Finał II etapu

Komisja konkursowa w dniu 21 czerwca 2013 r. przyznała „Nagrodę Dyrektora Szkoły” oraz tytuł „Modrzewiak Roku 2012/2013” uczennicom:

Magdalenie Stadnik (kl. I LO a/d )
Dagmarze Ślązak (kl. I LO b)

W kategorii praca plastyczna – „portret patrona” nagrodę otrzymała uczennica kl. I LO b – Alicja Balaryn

Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy z klasy, składają finalistom i zwyciężczyniom serdeczne gratulacje.